Opłaty - UKS Tri-sea Mewa

UKS
TRI-SEA MEWA

WŁADYSŁAWOWO

Przejdź do treści

Menu główne:


KLUB W ROKU 2022 NIE POBIERA OPŁAT ZA SZKOLENIE PŁYWACKIE JEDYNĄ WPŁATĄ JEST SKŁADKA CZŁONKOWSKA.


Składka członkowska -  jest opłatą JEDNORAZOWĄ na cały semestr letni 2022 roku (styczeń – czerwiec).

Dotyczy wszystkich uczestników szkoleń pływackich prowadzonych przez klub niezależnie od ilości zajęć i przynależności do grupy treningowej (WSZYSCY PŁACĄ TYLE SAMO – 450ZŁ). Składka członkowska jest bezzwrotna.

Termin wpłaty 31.01.2022.

 

Potwierdzenie wpłaty i obraz podpisanej deklaracji (oryginał proszę przekazać instruktorowi na zajęciach) prosimy przesłać na adres e – mail:  triseamewa@wp.pl.

 

Opłaty prosimy dokonywać na konto klubu

02 8348 0003 0000 0006 0150 0001 Bank Spółdzielczy Puck

z dopiskiem:

1. imię, nazwisko – składka członkowska za semestr letni – płatne do 31.01.2022

 

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Potwierdzenia przelewów prosimy przesłać e-mailem na adres   triseamewa@wp.pl.

 

Działalność klubu jest wsparta finansowaniem dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Władysławowo. Środki uzyskane z tytułu wpłat składek członkowskich w całości są wykorzystywane na cele statutowe klubu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Warunki uczestniczenia w szkoleniu pływackim prowadzonym przez klub w roku 2021 jest:


NOWI UCZESTNICY SZKOLEŃ :

1.      Złożenie deklaracji uczestnika szkolenia – do pobrania na stronie www.triseamewa.pl w zakładce dokumenty.

2.      Dokonanie opłaty składki  członkowskiej uczestnika  szkolenia na rok 2021 w wysokości 200zł.

Składka członkowska -  opłata jednorazowa na cały 2021 rok, dotyczy wszystkich uczestników szkoleń pływackich prowadzonych przez klub niezależnie od ilości zajęć. Termin wpłaty 30.09.2021.

Potwierdzenie wpłaty i obraz podpisanej deklaracji (oryginał proszę przekazać instruktorowi na zajęciach) prosimy przesłać na adres e – mail:  triseamewa@wp.pl

3.      Terminowe wpłaty za udział w szkoleniu pływackim w okresie WRZESIEŃ– GRUDZIEŃ 2021

- grupy : 0, A, B, C, D

- 100zł – zajęcia 1x w tygodniu - płatne do 31.10.2021

- 200zł – zajęcia 2x w tygodniu - płatne do 31.10.2021


- grupa sportowa :

- 400zł – zajęcia 5x w tygodniu - płatne do 31.10.2021

Składka za udział w szkoleniu - opłata jednorazowa za całe szkolenie w okresie WRZESIEŃ– GRUDZIEŃ 2021UCZESTNICY SZKOLEŃ W SEMESTRZE LETNIM 2021 ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ,  OPŁACONĄ SKŁADKĄ CZŁONKOWSKĄ I UREGULOWANĄ PŁATNOŚCIĄ ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU


Płatności zostają obniżone z uwagi na trudności w realizacji szkoleń w okresie luty - czerwiec 2021 r. 

Wysokość opłat za udział w szkoleniu pływackim w okresie WRZESIEŃ– GRUDZIEŃ 2021

- grupy : A, B, C, D

- 50zł – zajęcia 1x w tygodniu - płatne do 31.10.2021

- 100zł – zajęcia 2x w tygodniu - płatne do 31.10.2021


- grupa sportowa :

- 300zł – zajęcia 5x w tygodniu - płatne do 31.10.2021

Składka za udział w szkoleniu - opłata jednorazowa za CAŁE SZKOLENIE w okresie WRZESIEŃ– GRUDZIEŃ 2021


OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z UREGULOWANYMI PŁATNOŚCIAMI ZA SEMESTR LETNI ZOSTAJĄ OBNIŻONE Z UWAGI NA CZĘŚCIOWY BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI SZKOLEŃ W OKRESIE LUTY - CZERWIEC 2021.

 

Opłaty prosimy dokonywać na konto klubu

02 8348 0003 0000 0006 0150 0001 Bank Spółdzielczy Puck

z dopiskiem:

1. imię, nazwisko – składka członkowska – płatne do 30.09.2021

2.  imię, nazwisko, grupa szkoleniowa, ilość zajęć w tygodniu – składka za udział w szkoleniu – płatne do 31.10.2021

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Potwierdzenia przelewów prosimy przesłać e-mailem  na adres e – mail: triseamewa@wp.pl


BRAK TERMINOWYCH WPŁAT BĘDZIE POWODOWAŁ SKREŚLENIE Z LISTY SZKOLEŃ PŁYWACKICH.

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ KLUB W CAŁOŚCI JEST WYKORZYSTANA NA CELE STATUTOWE.

 

ZARZĄD UKS TRI-SEA MEWA WŁADYSŁAWOWO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MINĘŁY TERMINY DOKONYWANIA  WPŁAT SKŁADKI


 CZŁONKOWSKIEJ I SKŁADKI ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU

 

BRAK UREGULOWANYCH PŁATNOŚCI BĘDZIE POWODOWAŁ


 SKREŚLENIE Z LISTY SZKOLEŃ PŁYWACKICH.


Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu pływackim prowadzonym przez klub w roku 2021 jest:

1.      1.  Złożenie deklaracji uczestnika szkolenia – do pobrania  w zakładce dokumenty.

2.      2. Dokonanie opłaty składki  członkowskiej uczestnika  szkolenia na rok 2021 w wysokości 200zł.


Składka członkowska -  opłata jednorazowa na cały 2021 rok, dotyczy wszystkich uczestników szkoleń pływackich prowadzonych przez klub niezależnie od ilości zajęć. Termin wpłaty 31.01.2021.


Potwierdzenie wpłaty i obraz podpisanej deklaracji (oryginał proszę przekazać instruktorowi na zajęciach) prosimy przesłać na adres e – mail:  triseamewa@wp.pl.

3.      3. Terminowe wpłaty za udział w szkoleniu pływackim w semestrze letnim luty – czerwiec 2021


- grupy : 0, A, B, C, D

- 150zł – zajęcia 1x w tygodniu - płatne do 28.02.2021

- 300zł – zajęcia 2x w tygodniu - płatne do 28.02.2021


- grupa sportowa :

- 450zł – zajęcia 5x w tygodniu - płatne do 28.02.2021

Składka za udział w szkoleniu - opłata jednorazowa za całe szkolenie w semestrze letnim.

 

Opłaty prosimy dokonywać na konto klubu

02 8348 0003 0000 0006 0150 0001 Bank Spółdzielczy Puck

z dopiskiem:

1. imię, nazwisko – składka członkowska – płatne do 31.01.2021

2.  imię, nazwisko, grupa szkoleniowa, ilość zajęć w tygodniu – składka za udział w szkoleniu – płatne do 28.02.2021


Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Potwierdzenia przelewów prosimy przesłać e-mailem na adres   triseamewa@wp.pl.
ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ KLUB W CAŁOŚCI JEST WYKORZYSTANA NA CELE STATUTOWE.

 

ZARZĄD UKS TRI-SEA MEWA WŁADYSŁAWOWO


e-mail : triseamewa@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego